ราชนาวิกสภาจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาบทความ

พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ นายกกรรมการราชนาวิกสภา และ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ซ้าย) คณะกรรมการราชนาวิกสภา (ขวา)คณะที่ปรึกษาฯ และกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์

ราชนาวิกสภาจัดประชุมคณะกรรมการราชนาวิกสภา ที่ปรึกษาราชนาวิกสภา และประจำกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ลงในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และการบริหารงานราชนาวิกสภา โดยมี พลเรือโท ช่อฉ้ตร กระเทศ นายกกรรมการฯ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา

ราชนาวิกสภา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๙ ตามคำสั่งกระทรวงทหารเรือ โดยจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ขณะดำรงตำแหน่งเป็น เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ได้ทรงมีบันทึกความเห็นเสนอ กระทรวงทหารเรือ ว่าควรจัดตั้งสโมสรเทียบ “Royal Naval Institute” เพื่อเป็นสำนักที่จะอำนวยการฝึกฝน นายทหารให้มีความรู้วิชาการทหารเรือยิ่งขึ้น และเป็นสถานที่สำหรับศึกษา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในวิทยาการอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการในหน้าที่

ในสมัยแรกก่อตั้งจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับเป็นผู้อำนวยการพิเศษและเป็นสภาปถัมภก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรับเป็นผู้อำนวยการ และ พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) เมื่อครั้งดำรงยศ นาวาโท ได้รับเป็น “ประธานกรรมการจัดวางระเบียบกิจการราชนาวิกสภา”

คณะกรรมการราชนาวิกสภา

ราชนาวิกสภา ในปัจจุบันบริหารกิจการโดยคณะกรรมการราชนาวิกสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยกองทัพเรือ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นนายกกรรมการโดยตำแหน่ง รองนายกกรรมการ ๑ ท่าน และคณะกรรมการอีก ๑๓ ท่าน โดย ราชนาวิกสภา มีหน้าที่อยู่ ๒ ประการ คือ การปาฐกถา และกิจการนาวิกศาสตร์*

คณะที่ปรึกษาราชนาวิกสภา และกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์

ราชนาวิกสภา แต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ณ อาคารราชนาวิกสภา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก หันหน้า ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตรงกับหมู่พระมหาปราสาทของพระบรมมหาราชวัง ที่เดียวกับสำนักงานราชนาวิกสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับ ราชนาวิกสภา

 

 

*นาวิกศาสตร์ เป็นนิตยสารหลักของกองทัพเรือ นายทหารสัญญาบัตรทุกนายต้องเป็นสมาชิกมีการพิมพ์เผยแพร่มากว่าร้อยปี จัดพิมพ์ฉบับแรกเมื่อ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๐

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *