แม่ทัพเรือชูธงส่งเสริมการจัดการปัญหาหมาจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม

 แม่ทัพเรือชูธงส่งเสริมการจัดการปัญหาหมาจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีเมตตาธรรม


พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. (ขณะดำรงตำแหน่ง ผช.ผบ.ทร.) เป็นประธานในการประชุม คกก.บริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 ในการประชุมพลเรือเอกนริสฯ ได้กล่าวถึงทฤษฎีของการมีสุนัขเจ้าถิ่นเฝ้าพื้นที่ และการทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนสุนัขจรจัด การจัดโซนให้อาหารเพื่อความสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสั่งการให้หน่วยขึ้นตรง และหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ ปฏิบัติต่อสุนัขในพื้นที่อย่างมีเมตตาธรรม  และเมื่อวานนี้ (วันที่31 ต.ค.60) ได้มีการออกหนังสือเวียนสั่งการแนวทางการปฏิบัติฯ ถึงหน่วยทั่วกองทัพเรือ

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ ( Doggy Home Stay Sattahip )
เป็นโครงการจัดขึ้นเพื่อจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย์ (ขณะดำรงตำแห่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ) ก่อตั้งโครงการ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม โดยการนำสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบมาดูแล รักษาโรค ทำหมัน และฝึกสุนัขให้ผู้มีใจรักสุนัข รับไปเลี้ยงดู

วัตถุประสงค์
๑. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือในการบริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรือ ลดจำนวนสุนัขจรจัดที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือน และแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้
๒. พัฒนาการจัดการและพื้นที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓. ให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ปัจจุบันกองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด จำนวน 3 แห่ง เพื่อรองรับสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ , โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ นอกจากการรับอุปการะสุนัขจรจัดในพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ทำหมัน รักษาโรคแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีภาระในการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัข และสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการ ตลอดจนส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *