หอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ

 

หอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ

จัดสร้างขึ้นโดยกองทัพเรือ (ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) มีแนวคิดที่จะขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำองค์ความรู้การปลูกสร้างบ้านดินมาใช้ในการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนแนวทางการทรงงาน และหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และได้ทราบถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 

 

ทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด หอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ เฝ้ารับเสด็จฯ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2. เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของตั้งแต่พระชนมายุ 1 พรรษา จำนวน 84 ภาพ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

3. เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวของหน่วยงานในกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย อาคารดิน ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 4 อาคาร และอาคารรูปทรง แปดเหลี่ยม ความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง บริเวณผนังของอาคารทั้ง 2 ด้าน ภายในอาคารดิน ซึ่งเป็นหอศิลป์ทั้ง 4 หลัง จะจัดการแสดง พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั้งหมดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตั้งแต่พระชนมายุ 1 พรรษา ที่ได้รับมอบจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศมาจัดแสดง จำนวน 84 ภาพ

เป็นการสนับสนุนและความร่วมมือของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป และเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวของหน่วยงานในกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ส่วนพื้นที่ตรงกลางจัดเป็นซุ้มนิทรรศการ อาคารละ 2 ซุ้ม จัดแสดงพระราชประวัติ หลักการทรงงาน ขั้นตอน การทรงงาน และโครงการในพระราชดำริ

สำหรับอาคารรูปทรง แปดเหลี่ยมนั้น ใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ ซึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และประชาชน ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น

การเข้าชม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชม หอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เปิดให้เยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หากประสงค์ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่นายทหารกิจการพลเรือนศูนย์ฝึกทหารใหม่ โทร ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๕๐๕๐-๕๑

หากสนใจเข้าชมเป็นการส่วนบุคคล สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ภาพและข้อมูล : ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *