สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกชีวิตใต้ร่มพระบารมี พระราชทานอาหารสุนัขและแมวให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ


 

เมื่อวานนี้ (วันที่ 26 ก.ย.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของสุนัขและแมวจรจัด พระราชทานอาหารสุนัขและแมว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตว์บาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสุนัขและแมวพระราชทานในนามคุณฟูฟู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ (พื้นที่ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ) โดยมี พลเรือโท ภาณุ บุญยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะนายทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

   

พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ผู้ร่วมพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ใจความตอนหนึ่งว่า “ทรงมีความเป็นห่วงสุนัขและแมวจรจัดจึงพระราชทานอาหารสัตว์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด เพื่อร่วมกันดูแลสุนัขและแมวจรจัดให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีการดูแลให้สัตว์ปลอดโรค ทั้งขอฝากให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช่วยกันสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัดให้ได้ความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย”

 

กองทัพเรือก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้นำสุนัขมาเลี้ยง หรือนำมาทิ้งในพื้นที่ และปล่อยปละละเลยไม่ได้ทำหมัน ซึ่งจัดเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นเป็นพาหะโรคกลัวน้ำ (พิษสุนัขบ้า) และโรคที่เป็นพาหะสู่คน  เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือได้กรุณามีดำริให้จัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรือควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสุนัขเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยจัดทำ โครงการ Doggy Home Stay Satahip เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีเมตตาธรรม ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของกำลังพลทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหน่วยงาน และบุคลากร  ตลอดจนประชาชนผู้รักสุนัขทั่วไป

โครงการ Doggy Home Stay Satahip เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างมีเมตตาธรรม ด้วยการนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรค ทำหมัน และฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปอุปการะ  

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ปัจจุบันกองทัพเรือได้ขยายพื้นที่ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เพิ่มจากที่กองทัพเรือเคยดำเนินการอยู่เดิม เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้อยู่อย่างแออัด มีศูนย์ฯ ในความดูแลทั้งหมด จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พื้นที่กองเรือยุทธการ   พื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม และพร้อมให้คำปรึกษาและแนวทางการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ได้ ทั้งนี้ไม่มีนโยบายรับสุนัขและแมวจรจัดจากต่างพื้นที่และนอกหน่วยงานในสังกัดของกองทัพเรือ

สำหรับ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม การนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรคทำหมัน และฝึกสุนัข โดยให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู ปัจจุบันมีสุนัข 483 ตัว และแมว 95 ตัว อยู่ในความดูแล

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *