ศปมผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO”

ศปมผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO” 

ศปมผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO” ในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ต.ค.๖๐ โดยวันนี้ (๙ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๔๐น. ) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. ในฐานะ ผบ.ศปมผ. เป็นประธานในการประชุม (English version below)

ศปมผ. โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ กระทรวงแรงงานฯ กรมเจ้าท่า กรมประมง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และ ศรชลเขต๑-๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO” ในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ต.ค.๖๐

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือปฏิบัติการของศูนย์ PIPO ที่ กปม. ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายใหม่ และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายหลักคือการพัฒนาการประมงไทยให้มีความยั่งยืน    เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล และหลักสิทธิมนุษยชน  เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญให้แก่ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังของชาวไทย

การประชุมฯ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ต.ค.๖๐ จะจัดประชุมฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรชล เขต๑  และ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค.๖๐ จัดประชุมฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรชล เขต ๒ และ เขต ๓

PIPO Performance Enhancement workshop” is organized by the CCCIF and principal organs concerned (the Royal THAI Navy, THAI MECC, department of Fisheries, Marine Department, Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) , Department of Labour Protection and Welfare and ILO including NGOs.


The PIPO Performance Enhancement Workshop held on October 9-10,2017 at the First Naval Area Command,Royal Thai Fleet, Sattahip Naval Base and the second on October 11-12,21017 at the Second Naval Area Command, Songkla Naval Base. It is aimed to define the guidelines and standards to Staff in inspection teams on the integration of PIPO performance enhancement, the implementations for the laws enforcement effectiveness and alliance coordination. The opening ceremony on October 9,2017 is presided over by Admiral Naris Pratoomsuwan, Commander-in- chief of the Royal Thai Navy.

The benefit of this workshop will bring to standardize the performance of effectiveness of law enforcement to be in line with international law and human rights principles and the sustainability of the Thai fisheries for the next generations.

ที่มา
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ)
Command Center to Combat Illegal Fishing (CCCIF)
English version by  Capt. Peeranuch Kongthai

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *