นักเรียน รด.ประดับยศ ว่าที่เรือตรี

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร 36 นาย ในส่วนของกองทัพเรือที่ได้ประดับยศเป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี 2560


วันนี้ (5 กันยายน 2560) เวลา 14.30 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร*ในส่วนของกองทัพเรือ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี 2560 ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 จำนวน 36 นาย ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศเรือตรีให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร สังกัดกองทัพเรือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นต้นมา มีจำนวนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ผลิตจากนักศึกษาวิชาทหารที่เตรียมไว้สำหรับบรรจุในหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดจำนวนกำลังพลประจำการของกองทัพ โดยให้คงประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศไว้นั้น กองทัพเรือจึงมีความต้องการกำลังพลประเภทกองหนุน เพื่อเสริมกำลังพลประจำการ และทดแทนกำลังพลประจำการในการปฏิบัติตามภารกิจกองทัพเรือในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในยามที่ประเทศเกิดความจำเป็นต่อไป

ในปีนี้มีนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศว่าที่เรือตรี จำนวน 36 นาย แบ่งเป็น

พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ จำนวน 18 นาย พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 9 นาย และ พรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 9 นาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังพลสำรองที่สำคัญของกองทัพเรือ

*นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า รด.)

เป้าหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปี มีดังนี้

ชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธประจำกาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล

ชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ได้

ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้

ชั้นปีที่ 5 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดได้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *