หอดาราศาสตร์โรงเรียนนายเรือ Unseen Navy

“หลอกไปจริงให้จริงตาม หลอกไปหลอกให้หลอกตาม”

หอดาราศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ : ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ได้มีการจัดซื้อทองฟ้าจำลองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาเป็นเครื่องช่วยการศึกษา ภายในท้องฟ้าจำลองเป็นรูปครึ่งวงกลม มีเครื่องฉายดาว สามารถฉายดาวขึ้นไปแสดงบนท้องฟ้าจำลองตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงกลางคืน

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้จัดซื้อท้องฟ้าจำลอง (Planetanium) จากบริษัท  PITZLABORATOKIES INC.  มลรัฐ  MERYLAND  สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยการศึกษาของนักเรียนนายเรือ ในการศึกษาสัมพันธระหว่างการหมุนของโลกกับการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวนพเคราะห์

ต่อมาในเดือน มี.ค. ๒๔๙๗ บริษัทได้จัดส่งท้องฟ้าจำลองลงเรือมา ยังประเทศไทยโดยในขณะนั้นมูลค่าของโดมและเครื่องฉายวัตถุท้อง ฟ้ารวมกับค่าขนส่งถึงท่าเรือกรุงเทพ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๖๔๐ บาท

เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วกองทัพเรือได้มอบให้กรมอุทกศาสตร์เป็นผู้ดูแลรักษา และติดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว โดยได้นำออกแสดง ให้ประชาชนชมหลายครั้ง

ขอบคุณภาพจาก Sommart Niemnim
ขอบคุณภาพจาก FB Prateep Wangyaichim

 

ขอบคุณภาพจาก FB Prateep Wangyaichim

ต่อมาเมื่อโรงเรียนนายเรือได้สร้าง อาคารหอดาราศาสตร์แล้วเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้ย้ายมาติดตั้งที่หอดาราศาสตร์ รร.นร. โดยได้รวมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย ตัวหอ หรือ โดมตรวจดาวกล้องดูดาว และท้องฟ้าจำลอง พร้อมเครื่องฉายดาว ซึ่งนับว่าเป็นการก่อสร้างหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทย ภายในท้องฟ้าจำลองเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเครื่องฉายดาว สามารถฉายดาวขึ้นไปแสดงบนท้องฟ้าจำลองตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงกลางคืน

เครื่องฉายดาว

ในปี ๒๕๔๖ โรงเรียนนายเรือได้รับงบประมาณจากกองทัพเรือ เพื่อปรับปรุงหอดาราศาสตร์ จึงได้จัดหาท้องฟ้าจำลองและกล้องตรวจดาวมาทดแทนของเดิม การดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๖ ปี และปรับเปลี่ยนชั้นล่างของอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เป็นห้องจัดแสดงเครื่องมือเดินเรือต่าง ๆ ที่เคยใช้ในสมัยก่อน  (Celestial navigation Museum)  เช่นเครื่องวัดแดด เข็มทิศแม่เหล็ก

เครื่องวัดแดด
เครื่องสอดแก้เข็มทิศ
เครื่องฉายดาว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี รร.นร. ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วน พิพิธภัณฑ์ ให้เป็นห้องนิทรรศการเกี่ยวกับการเดินเรือดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์

เครื่องฉายดาว
ภาพจาก Fb สาโรจน์ โรจนสโรช เมื่อ 11 พฤษภาคม 2015 ·

ปัจจุบัน ที่นี่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิชาเดินเรือและวิชาดาราศาสตร์ของนักเรียนนายเรือ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม โดยมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เดินเรือ ที่แสดงเครื่องมือเดินเรือตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีห้องท้องฟ้าจำลองที่แสดงกลุ่มดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงกลางคืน และในชั้นบนสุด ยังติดตั้งกล้องดูดาวอีกด้วย

“หอดาราศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ” เปิดให้เข้าชมในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร. 0-2475-3939, 0-2475-3972, 0-2475-7403 และ 0-2475-3800

 

 

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *