วันกองทัพไทย : 18 มกราคม พ.ศ.2561

วันกองทัพไทย นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 นับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานประเทศไทยอีกเป็นเวลาถึง 150 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2550 ได้ประกาศเป็น วันกองทัพไทย เป็นปีแรก ซึ่งก่อนหน้านี้คือ “วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช“ ซึ่งเป็นคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” (แทนวันที่ 25 มกราคม เนื่องจากนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ และถือเป็นวันหยุดของทุกเหล่าทัพ*

โดยกิจกรรมในวันกองทัพไทยประกอบด้วย  พิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และเผยแพร่ผลงานที่สำคัญของทหารในรอบปีที่ผ่านมา ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2561

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2561

โดยวันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 15.00 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมสวนสนามครั้งนี้ จำนวน 12 กองพัน ประกอบด้วย

กองพันที่ 1. จัดจาก โรงเรียนนายเรือ
กองพันที่ 2. จัดจาก กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 
กองพันที่ 3. จัดจาก กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ


กองพันที่ 4. จัดจาก กรมสารวัตรทหารเรือ
กองพันที่ 5. จัดจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กองพันที่ 6. จัดจาก กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันที่ 7. จัดจาก กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันที่ 8. จัดจาก กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองพันที่ 9. จัดจาก กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองพันที่ 10. จัดจาก กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองพันที่ 11. จัดจาก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองพันที่ 12. จัดจาก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โดยมี นาวาเอก พานิช ศิริสัมปทา รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บังคับกรมผสมสวนสนาม

*ที่มา กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

**คำปฏิญาณตน

“ข้าพเจ้าขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้าจักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ และประชาชน
ข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา และจรรยาบรรณ
ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้าจะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด”

อ้างอิง  กองทัพเรือ

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *